ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρέχουν προστασία από θραύση κρυστάλλων

Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, οποιασδήποτε διάστασης ή πάχους, συγρατούν τα θραύσματα, προστατεύοντας τους παρευρισκόμενους εντός ή εκτός του χώρου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  • ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ